กิจกรรม

หัวข้อ | เยี่ยมชมสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
รายละเอียด | โรงเรียนอัสสัมชัญได้จัดการเยี่ยมชมสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO ของนักเรียนห้อง ม.4/5
วันที่ | 20 / 01 / 2020

Visit the Institute of Field Robotics

ดูผลงานของผม